You are here: Sokol

TJ Sokol Zásmuky

 

Vedení TJ Sokol Zásmuky s okamžitou platností až do odvolání ruší sportovní aktivity. Budova sokolovny i fotbalový areál se uzavírá pro veškeré cvičení a tréninky dětí, mládeže i dospělých. 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZÁSMUKY podporují MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY a město ZÁSMUKY.

 

 

 

 

 

 

Členské příspěvky pro rok 2020

 

 

 

Děti, mládež, senioři nad 65 let                              Dospělí (19 – 64 let)

Sokolský příspěvek (známka) 200,-                           Sokolský příspěvek (známka) 500,-

Oddílový příspěvek                500,-                            Oddílový příspěvek                500,-

Celkem                                   700,-                           Celkem                                   1000,-

 

 

 

 

Hostujících fotbalistů se netýká sokolský příspěvek (platí jen oddílový), nejsou ale od Sokola úrazově ani odpovědnostně pojištěni.   

Cvičitelé a trenéři, ostatní funkcionáři a neaktivní členové jsou od oddílového příspěvku osvobozeni (platí jen sokolský příspěvěk ve výši 500,- nebo 200,- ).

 

U dětí a mládeže navštěvujících aktivity organizované Jednotou je členství  v „Sokole“ povinné.

Členské příspěvky na rok 2020 musí být uhrazeny neprodleně.

 Pokud se tak nestane, je další činnostoddílech Jednoty nepřípustná(viz stanovy ČOS).

 

Vstupné na cvičení pro nečleny TJ Sokol Zásmuky činí   50,- za hodinu.

 

 

TJ Sokol Zásmuky

Tělocvičná jednota Sokol Zásmuky byla založenaroce 1895. Sokolovna byla dostavěnaroce 1923. V dnešní době patří se svými 200 členy mezi největší dobrovolné a společenské organizace v Zásmukách. Organizačně je součástí župy Tyršovy. Nejvyšší orgán jednoty je valná hromada, která se v Zásmukách koná vždy na jaře. Statutárním orgánem jednoty je výbor TJ, v jeho čele stojí starosta Sokola. Výbor řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty a jednatel jednoty. V posledních letech doznala sokolovna a její okolí mnoha změn. V roce 2002 na podzim se začalovýstavbou tenisových kurtů a již na jaře 2003 se na těchto kurtech hrálo. I samotná sokolovna se velmi změnila. Začala kompletní rekonstrukcí toaletcelém objektu, následovaly sprchyšatně. Největší změnou prošla sokolovnaposledních třech letech. Bylo vybudováno ústřední topení, proběhla částečná výměna oken a oprava fasády na zadní straně sokolovny a byla provedena výměna dveří u zadního vchodu. Naplánována je výměna oken ve vinárně. Naše sokolovna potřebuje ještě další opravy, ale ty budou provedeny podle naší finanční situace a dotací.

Při zásmuckém Sokole fungují dva sportovní oddíly, kopaná a stolní tenis. Oba oddíly jsou řádně registrovány a hrají pravidelné soutěže. V obou oddílech se daří i prácemládeží, což je v dnešní době velmi důležité.

Dálenaší tělocvičné jednotě funguje cvičení žen, jóga, aerobic a tanečně pohybový kroužek. Naše ženy a dívky se pravidelně zúčastňují sokolských sletů. Zda cvičení úspěch? O tom svědčí velký zájem o cvičení mezi ženami všech věkových kategorií.

naší sokolovně se jednou týdně hraje florbal.

Po předchozím objednání jsou pro příchozíprovozu tenisové kurty. Hráči si mohou zakoupit občerstvení a použít šatnu a sprchysokolovně.

Výbor Sokola Zásmuky by byl rád, kdyby se cvičení účastnilo co nejvíce dospělých a hlavně dětí a mládeže

 

 

 

REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY

 

Nejen „sportem je sokol živ“. Na sportování musí mít také prostory, doby, kdy se sportovalo na zelené louce, jsou dávno pryč. Naše Sokolská jednota tomto směru výhoduvelkou a krásnou sokolovnu otevřenou jižroce 1923. Jako každá stavba potřebuje také udržovat a modernizovat. O úpravách, které proběhly ve 20. stoletím, se dočtemekronice. Na novodobých úpravách se již sami podílíme. A jak se dočtete níže, pracovitost nám neschází.

O drobných úpravách a opravách psát nelze, ty probíhají průběžně

Rok 2006 – rekonstrukce sociálního zařízeníprojekt financovánvlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2008 – vybudováno ústřední vytápění včetně kotelnyprojekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem a Českou obcí sokolskou, dofinancovánívlastní zdrojů Jednoty.

Rok 2009 – proběhla výměna oken a oprava fasády na severní straně budovyprojekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem, dofinancovánívlastních zdrojů.

Rok 2010 – výměna okenklubové místnostiprojekt financovánvlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2011 – rekonstrukce šatny cvičenců, včetně sprchprojekt financovánprovozní dotace Města Zásmuky a vlastních zdrojů Jednoty.

Zatím poslední akcí která probíháletech 2011-2012 je projekt nazvaný „REKONSTRUKCE SOKOLOVNY“. Za tímto názvem se skrývají tři jednotlivé etapy rekonstrukce:

1)                 zateplení prkenného stropu

2)                 výměna dřevěných špaletových oken, výměna hliníkových oken a dveří

3)                 malování objektu

Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. a Státním zemědělským intervenčním fondemrámci „Programu rozvoje venkova“projektu „Leader“ – opatření „Realizace místní rozvojové strategiePodpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti“.    

Celkové výdaje tohoto projektu činí 620 tisíc.

Dotace projektu činí: z evropských zdrojů 397 tis.

národních zdrojů 99 tis. .

Rozdíl 124 tisíc bude financovánvlastních sokolských zdrojů.

Naší snahou a cílem projektu je modernizovat prostorovou základnu pro aktivní občany

Zásmuk a jeho okolí. Zkvalitnit tím prostory pro volnočasové aktivity. A v neposlední řadě úspora energií, především tepla, a tím úspora finančních prostředků, kterých putuje do organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami občanů stále méně.

Při přípravě a realizaci nám pomáhali partneři, jejich pomoci si velice ceníme.

Věříme, že se nám všem budesokolovně lépe sportovat.

Na vavřínech neusínáme a již dnes přemýšlíme o další opraváchfasáda sokolovny by si to také zasloužila.      

 

hledat

Foto


Copyright © 2009. www.tjsokolzasmuky.cz  built VseProVasePC.cz